Cảm ơn vì gần đây bạn đã lựa chọn mua sản phẩm của chúng tôi. Chắc chắn rằng thẻ bảo hành của bạn đã được điền đầy đủ thông tin tại nơi mà bạn đã mua hàng. Bạn có thể đăng ký thêm thông tin bảo hành trực tuyến để tăng quyền lợi cho chế độ bảo hành. Với các khách hàng đăng ký bảo hành trực tuyến sẽ được cập nhật các thông tin sớm nhất về sản phẩm đang sử dụng.

Cách xem số hiệu ➡
Khách hàng chú ý nhập cả dấu (-) trên tem sản phẩm nếu có
Hình ảnh chụp phần tem số hiệu trên sản phẩm của bạn.
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản & điều kiện